Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

Η Αφροδίτη και η ερμηνεία των θέσεων της στους οίκους του γενέθλιου ωροσκοπίου.

Το σημερινό θέμα της Άσης Μπήλιου , που αφορούσε  την Αφροδίτη και την ερμηνεία των θέσεων της στους οίκους του γενέθλιου ωροσκοπίου :