Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Zumba ® για κυρίες μεγαλύτερης ηλικίας (Zumba Gold)

Zumba ® για κυρίες μεγαλύτερης ηλικίας !
Δείτε το απόσπασμα :