Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Γυμνάστε σωστά γλουτούς και κοιλιακούς


Φωτογραφία από τον προσωπικό
λογαριασμό της Ελένης στο Twitter
Γυμνάστε σωστά γλουτούς και κοιλιακούς. Δείτε το απόσπασμα :Για επαγγελματική επαφή με τον Βασίλη-Ιάσονα Σταυρόπουλο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στο email : bstavropoulos@hotmail.com Φωτογραφία από τον προσωπικό λογαριασμό
της Ελένης στο Twitter