Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Γυμναστική που συνδυάζεται με πολεμικές τέχνες

Γυμναστική που συνδυάζεται με πολεμικές τέχνες.
Δείτε το απόσπασμα :